o nás | čo ponúkame | referencie | príklady | kontakt
Katarína Šinská - stavebné rozpočty
Tajovského 16    940 01 Nové Zámky
Email: sinska@rozpoctar.sk
Mob: 0905 297 319
Tel: 035 641 23 42

O NÁS


Najpresnejším stanovením ceny stavby je položkovitý rozpočet. Dobrý rozpočet sa najviac približuje k cene za zrealizovanie diela. Rozpočet aj výkaz - výmer musí byť prehľadný, s odvolávkami na čísla stavebných výkresov, tak aby investor aj stavebný dozor resp. stavebná firma presne vedeli určiť o aké práce sa jedná a určiť cenu za tieto stavebné práce. Pred zadaním rozpočtu je potrebné a dôležité dohodnúť požiadavky objednávateľa.


Podklady používané pri oceňovaní:

Skúsenosti
  • projekt pre stavebné povolenie

  • rozpis investičného zámeru

  • vykonávací projekt

  • obhliadka stavby

  • štúdia

Skúsenosti používané pri oceňovaní:

Skúsenosti

Ušetríme Vám náklady s prehľadným a kvalitným rozpočtom (25 ročná prax v stavebnej firme Váhostav, 10 rokov podnikania v danej oblasti). Ponúkame zodpovednosť, serióznosť a záruku dobrej spolupráce.

Nástroje používané pri oceňovaní:

CENKROSplus

Pri oceňovaní stavieb používame softvér CENKROSplus od firmy Kros a.s.

CenkrosPlus je softvér pre kvalitné oceňovanie a riadenie stavebnej výroby. Tento systém pokrýva všetky činnosti spojené s prípravou a realizáciou zákazky. Program umožňuje rýchlo pripraviť kvalitnú cenovú ponuku, jednoducho kalkulovať náklady, efektívne používať čerpanie a fakturáciu vykonaných prác a zostavovať cenové odhady pomocou rozpočtových ukazovateľov.


© 2010 www.rozpoctar.sk